Renginys „Combo” klubeEvent Combo ClubМероприятие в клубе „Combo”

Spalio 21 d. „Combo“ klube vyko fondo „Hand ir Hand“ ir labdaros ir paramos fondo „Saulės smiltys“ renginys , kurio tikslas surinkti kuo didesnę pinigų sumą ir visą ją skirti 2-ajai Kauno klinikinei ligoninei, pulmonologijos skyriui, kuriame gydomi vaikai sergantys sunkia tuberkuliozės forma ir kitomis plaučių ligomis.

Už šį gražų renginį dėkojame renginio organizatoriams, rėmėjams ir visiems žmonėms kurie prisidėjo aukodami pinigėlius kilniam tikslui.

21 октября в клубе „Combо” состоялось благотворительное мероприятие фондов „Саулес смильтис” и „Hand ir Hand“, целью которого было собрать наибольшую сумму денег для отделения пульмонологии второй клинической больницы города Каунас на лечение детей с тяжелыми формами туберкулеза и других заболеваний легких.

Благодарим организаторов, спонсоров и всех тех, кто внес свой вклад.