Mėnesinis archyvas: 2011 m. rugsėjo mėn.

Padėkime šešerių Matui ištrūkti iš autizmo gniaužtųПомощь фонда маленькому Матасу с врожденным заболеванием аутизма.

Kai vos trejų metų Matui netikėtai buvo diagnozuotas negailestingas autizmo sindromas, vilniečių Vilmos ir Arvydo Nemčinavičių gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Berniukas tiesiog tėvų akyse vis labiau atsiriboja nuo aplinkos, nenori bendrauti, tampa neramus, agresyvus sau ir kitiems, bijo tiesioginio akių kontakto. Specialistų teigimu, kaip ir kiti autizmo sindromą turintys vaikai, Matas tarsi atsidūrė akvariume – jis mato, jaučia ir supranta viską aplinkui, bet negali bendrauti, nemoka išreikšti savo emocijų ir poreikių. Deja, šeimos finansinė padėtis riboja galimybes rinktis efektyviausius gydymo būdus.
Mato šeima viltis sieja su asociacija „Kitoks vaikas“, kuri nuo 2006-ųjų vienija šeimas, auginančias vaikus su raidos sutrikimais, ir teikia jiems intensyvią terapiją. Asociacija Matui gali pasiūlyti taikomosios elgesio analizės terapiją ABA (angl. Applied Behavior Analysis). Ji sėkmingai taikoma autistiškiems vaikams ugdyti Vakarų Europoje, JAV ir kitose šalyse.

Specialistai pabrėžia, kad terapija Matą dar gali išgelbėti iš autizmo gniaužtų, kad jis netaptų našta savo tėvams, valstybei ir visuomenei. Kadangi mažojo Mato atvejis ypač sudėtingas, o gydymas uždelstas, berniukui kuo skubiau reikia itin intensyvios terapijos kurso, kainuojančio iki 5 tūkst. Litų per mėnesį. Fondas kartu su www.aukok.lt pradėjo rinkti pinigus pusės metų terapijos kurso išlaidoms, Mato gydymui, padengti.

Благотворительный фонд „Саулес Смильтис” и портал www.aukok.lt начали собирать деньги на лечение маленькому Матасу с врожденным заболеванием аутизма.

Rugsėjo 1-oji Vilniaus Vingio parke.1 сентября в парке Вингис города Вильнюс.

VŠĮ “Rugsėjo 1-oji” pakvietė fondą ir jo globojamus vaikučius į šventę Vilniaus Vingio parke. Renginio metu fondo savanoriai padėjo rinkti aukas ligoniukams.

Toliau vykdoma kasmetinė akcija “Į mokyklą” kartu su Macdonalds tinklu, kurios metu renkamos kanceliarinės prekės vaikučiams sergantiems tuberkulioze.

НПО „1 сентября” пригласили детей, находящихся под опекой фонда, на концерт, в парке Вингис. В ходе мероприятия добровольцы фонда помогали собирать пожертвования для больных детей.

Далее продолжается акция ежодной кампании „В школу” с сетью кафе „Macdonalds”. Для больных туберкулезом детей собираются товары канцелярии: тетради, книги, карандаши, краски и др.

2011 rugsėjo 1-oji Vilniuje2011 September 1st in Vilnius1 сентября в Вильнюсе 2011


Antroji reabilitacinė stovykla – “VAIKŲ SVAJONĖS PILDOSI DRUSKININKUOSE”Второй реабилитационный лагерь в городе Друскининкай

Rugpjūčio mėnesį labdaros ir paramos fondas „Saulės smiltys“ vėl pakvietė vaikučius į Druskininkus. Šį kartą stovyklauti išvyko net 50 vaikučių. Septynias dienas vykusioje stovykloje vaikučių laukė dar daugiau pramogų ir poilsio, dar intensyvesnis reabilitacijos kursas, stiprinantis jų sveikatą. Vaikučiai apsilankė miško muziejuje „Girios aidas“, Raigardo draustinyje, A.Česnulio skulptūrų ir poilsio parke, ONE nuotykių  ir Druskininkų vandens parkuose. Kasdienius meninius užsiėmimus vedė žymūs Lietuvos tautodailininkai: Donatas ir Lelija Dubauskai, Aušra Niauronytė, Gediminas Mažintas, Edvardas Ruzgas. Ši stovykla nebūtų įvykusi be pagrindinio rėmėjo OSFL projektai ir portalo www.aukok.lt

“Мечты детей сбываются в городе Друскининкай”

В августе благотворительный фонд „Саулес Смильтис” вновь пригласил детей в Друскининкай. На этот раз в лагере отдыхали 50 детей. За семь дней пребывания в лагере дети получили еще больше развлечений, отдыха и более интенсивный курс реабилитации, которая улучшила их здоровье. Дети посетили музей леса, заповедник Райгарда, парк скульптур имени А.Чеснулис, парк водных атракционов, парк развлечений “ONE”. В ежедневных художественных мастерских с детьми занимались известные народные художники: Донатас и Лелия Дубаускай, Аушра Няуроните, Гедиминас Мажинтас, Эдвардас Рузгас. Этот лагерь не состоялся бы без главного спонсора OSFL и портала www.aukok.lt