Gerosios praktikos vizitas „TB Alert” organizacijojeВизит руководителя благотворительнного фонда „Саулес Смильтис” Инги Булотене в организацию “TB Alert”

Kviečiančioji institucija: „TB ALERT“ (Stop Tuberculosis Worlwide) organizacija, Community Base, 113 Queens Rd, Brighton BN1 3XG, UK

Įvykę susitikimai:

 1. Mike Mandelbaum, Generalinis direktorius
 2. Elias Phiri, Vykdomasis direktorius prevencinės programos
 3. Laetitia Crouzil, Bendrijos plėtotės direktorė
 4. Paul Sommerfeld, Organizacijos pirmininkas
 5. Lynn Altass, Sveikatos priežiūros institucijų tinklo vadovė.

Nagrinėtos temos:

 1. Lietuvos prisijungimas prie „TB EUROPE COALITION“ (www.tbcoalition.eu)
 2. Startegijos „The truth about TB“ įgyvendinimas Lietuvoje

Aptarti klausimai ir šalių pozicijos:

              1. Sėkmingas „DOTS“ strategijos įgyvendinimas Lietuvoje

DOTS strategijos pagrindą sudaro 5 pagrindiniai elementai:

1. Vyriausybės įsipareigojimai remti tuberkuliozės kontrolės strategiją.

2. Naujai susirgusio tuberkulioze išaiškinimas, besilankančio sveikatos priežiūros įstaigose ir turinčio nusiskundimų skreplių mikroskopavimas dėl tuberkuliozės mikrobakterijų. GALIMAS NVO DALYVAVIMAS

3. Standartizuoto, kontroliuojamo tiesiogiai medicinos personalo stebimo visuose gydymo etapuose Į eilės prieštuberkulioziniais vaistais trumpalaikių gydymo kursų 6-8 mėn. įgyvendinimas.

4. Centralizuotas reguliarus, garantuotas aprūpinimas kokybiškais prieštuberkulioziniais vaistais. Vaistų resursų turi būti ne mažiau kaip 6 mėnesiams. GALIMAS NVO DALYVAVIMAS

5. Naujai išaiškinto ligonio registravimas, jo sekimas, gydymo rezultatų įvertinimas pagal PSO rekomenduotus standartus. GALIMAS NVO DALYVAVIMAS

            2. Sėkmingas “The truth about TB” strategijos įgyvendinimas Lietuvoje bendradarbiaujant su „TB Alert“ ir „STOP TB Partnership“ organizacijomis.

Aktuali informacija: Bendradarbiavimas su NVO padėsgreičiau gauti siekiamų rezultatų TB srityje, pagerins pacientų priežiūrą ir sumažins gydymo įstaigų išlaidas, taip pat sumažės hospitalizacijos, įrangos susidėvėjimo ir personalo darbo sąnaudos. Naujos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje padės sutaupyti valstybės lėšas.

Pasiūlymai dėl įgytų žinių panaudojimo:

 1. Tarptautinės konferencijos organizavimas Lietuvoje
 2. Bendradarbiavimo sąlygų aptarimas su „TB Alert“ organizacija, ‚brando‘ naudojimas Lietuvoje

Organizacijos su kuriomis norima bendradarbiauti:

 1. Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė
 2. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 3. Pasaulio sveikatos organizacija (WHO) Lietuvoje
 4. Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatai situacijų centras
 5. Higienos institutas

Atvežta informacinė medžiaga ir leidiniai:

 1. „TB ALERT“ organizacijos metinė veiklos ataskaita
 2. „TB Europe Coalition“ aprašas
 3. „The truth about TB“ strategijos informacinė medžiaga

Состоявшиеся встречи:

 1. Mike Mandelbaum – Генеральный директор
 2. Elias Phiri – Исполнительный директор программы профилактики
 3. Laetitia Crouzil – Директор по развитию
 4. Paul Sommerfeld – Председатель организации
 5. Lynn Altass –  Руководитель сети здравоохранения

Обсуждаемые темы:

Присоединение Литвы к “TB EUROPE COALITION” (www.tbcoalition.eu)

Планирование стратегии „The truth about TB“ в Литве