Statistika LietuvojeСтатистика в Литве

Lietuvoje.

1996-2010 m. sergamumo rodiklis atvira plaučių tuberkulioze stabilus, stebimas nežymus registruotų atvejų skaičiaus mažėjimas, t.y. nuo 3,25/10000 gyv. 1996 metais iki 2,9/10000 gyv. 2010 metais. Pernai naujų TB atvejų užregistruota 968 (sergamumo rodiklis 2,8/10000 gyv.), 2009 metais – 1045 atvejai. Pagal lytį iš 2010 metais 968 naujai užregistruotų TB atvejų – 698 nustatyta vyrams, 270 – moterims.

Kaimo vietovėse gyvenantiems asmenims nustatyta 439, miesto – 529 susirgimo atvejai. Pagal apskritis daugiausia naujų atvejų užregistruota Vilniaus apskrityje – 216, Kauno – 184, mažiausiai –– Tauragės apskrityje (29 atvejai). Per šių metų sausio mėnesį nustatyti 63 nauji TB atvejai, per tą patį laikotarpį 2009 metais – 67 atvejai.

2010 metais vaikų tarpe naujai užregistruota 11, 2009 metais – 15 naujų atviros plaučių TB atvejų. Daugiausia susirgimų nustatoma 15-17 metų amžiaus grupėje. Mieste gyvenantiems vaikams buvo diagnozuoti 5 susirgimo atvejai, kaimo vietovėje – 6 atvejai.

Kauno apskrityje.

Sergamumo atvira plaučių tuberkulioze rodiklis 2002-2010 metais svyravo nuo 2,8/10000 gyv. iki 4/10000 gyv.. 2010 metais užregistruoti 184 nauji TB atvejai (segamumo rodiklis 2,8/10000 gyv.), iš kurių 128 buvo vyrai, 56 – moterys. 2010 metais susirgimų TB užregistruota 44 atvejais mažiau nei 2009 metais.

Didžiausias sergamumo rodiklis TB pagal rajonus išlieka Jonavos rajone – 5,1/10000 gyv. (26 atvejai), mažiausias – 1,7/10000 gyv. (15 atvejų) – Kauno rajone. Raseinių rajone užregistruota 17 (sergamumo rodiklis 4,2/10000 gyv.) naujų susirgimų atvira plaučių tuberkulioze, iš jų – 5 kartus daugiau susirgo kaimo vietovėje gyvenantys asmenys. Iš pernai Raseinių rajone susirgusiųjų 82 proc. buvo darbingo amžiaus nedirbantys asmenys. Naujų atviros tuberkuliozės atvejų tarp vaikų ir paauglių neužregistruota.Vyrai tuberkulioze sirgo 7 kartus dažniau nei moterys. Nuo tuberkuliozės 2010 metais Raseinių rajone mirė vienas ligonis.

Pernai daugiausiai sergančiųjų Kauno apskrityje buvo 40-49 metų amžiaus grupėje – 46 atvejai. 2010 m. TB dažniausiai sirgo miesto gyventojai – 125 nustatyti atvejai, tarp kaimo gyventojų užregistruoti 59 atveja. Daugiau nei du kartus naujų TB atvejų 2010 m. buvo užregistruota tarp darbingo amžiaus nedirbančių (108 atvejai), nei tarp dirbančiųjų (42 atvejai) asmenų. Bendras mikrobakterijas išskiriančių sergančiųjų skaičius Kauno apskrityje 2010 metais – 691 atvejis, 2009 metais – 702 atvejai.

Pernai iš segančiųjų TB mirė 47 asmenys, iš jų nuo TB – 21 asmuo. Pagal rajonus 2010 m. daugiausiai mirčių dėl tuberkuliozės užregistruota Kėdainių rajone, mirė 6 asmenys. 2004-2010 metais viso užregistruoti 32 susirgimai atvira plaučių tuberkulioze vaikų tarpe. 2010 m. užregistruotas vienas susirgimas vaikų tarpe. 2004-2010 metais didžioji dalis, t.y. 19 (65,5 proc.) susirgimų atvejų TB užregistruota 15-17 metų amžiaus grupėje.

В 1996-2010 году заболеваемость открытой формы туберкулеза легких – незначительное снижение числа зарегистрированных случаев, то есть от 3,25 / 10 000 жителей.

В 1996 году до 2,9 / 10 000 жителей.

В 2010 году новых случаев ТБ зарегистрированно 968 (заболеваемость 2,8 / 10 000 чел.), 2009 год – 1045 заболеваний. С разбивкой по полу в 2010 году, 968 вновь зарегистрированных ТБ – 698 у мужчин, 270 – у женщин.

Живущих в сельской местности – 439, в городе – 529 случаев заболевания туберкулезом.
Город: большинство зарегистрированных случаев в г. Вильнюс – 216, г. Каунас – 184, г. Таураге – 29. В январе этого года зарегистрированно 63 новых случая заболевания туберкулезом, за тот же период в 2009 году – 67 случаев.

В 2010 году среди детей, вновь зарегистрировано 11, 2009 – 15 новых случаев заболевания открытой формы туберкулеза легких. В большинстве случаев выявления – возрастная группа 15-17 лет.
Город 5 случаев болезни, село – 6 случаев.

Каунасский р-он:

2002-2010 год. открытая форма туберкулеза от 2,8/10000 жит. до 4/10000 жит. В 2010 году зарегистрированно 184 новых случаев: мужщины – 128,
женщины 56. Это на 44 случая меньше чем в 2009 году.

Самые большие показатели Йонавский р-он (26 случаев) 5,1/10000 жит., самые маленькие Каунасский р-он, (15 случаев) 1,7/10000 жит.
Расяйняй – 17 сл. заболевания, 4,2/10000 жит. В 2011 г. в Расяйняй умер 1.

В прошлом году от туберкулеза умерло 47 человека.