20092009

Toliau vykdoma informacinė, švietėjiška veikla. Tuberkuliozės problema domisi ir pramogų verslo atstovai. Fondo organizuotos akcijos metu, Kauno II–osios klinikinės ligoninės pulmonologijos skyrių aplanko žymūs Lietuvos žmonės. Jie ligoniukams dovanoja daug žaislų, knygų su viltimi praskaidrinti vaikučių kasdienybę, kurie ligoninėje praleidžia iki 6 ir daugiau mėnesių.

Dovanos keliauja ir į Vilniuje, Klaipėdoje bei Šiauliuose besigydančių vaikų skyrius: ligoniukams padovanoti kompiuteriai, televizoriai, įvairūs žaidimai, knygos bei kitos reikalingos priemonės.

Kartu su „Vero cafe” kavinių tinklu, ONE nuotykių parku vykdytos įvairios švietėjiškos bei labdaros akcijos, kurių dėka išpildyta dar daugiau ligoniukų norų.

2009 metų rudenį pradėtas Kauno II-osios Klinikinės ligoninės pulmonologijos skyriaus palatų rekonstrukcijos projektas.

Bendradarbiavimas su Alytaus liberaliu jaunimu. Organizuojamas labdaros vakaras, kurio metu surinktos lėšos skiriamos Kauno II klinikinei ligoninei.

Продолжается информационная, образовательная деятельность. Проблемами туберкулеза заинтересованы представители шоу бизнеса.
Они навещают больных детей, привозят им подарки, чтобы украсить повседневную жизнь детей. Подаренны книги, игрушки, компьютеры, телевизоры.
Вместе с сетью кафе “Vero café” и парком развлечений ”ONE” организованны разные благотворительные акции, исполнено еще больше пожеланий детей.
Осенью 2009 года начата реконструкция палат отдела детской пульмонологии второй клинической больницы города Каунас. Сотрудничество с либеральной молодежью города Алитус.