Mėnesinis archyvas: 2011 m. spalio mėn.

„Saulės smiltys“ 42-ojoje pasaulinėje plaučių ligų konferencijoje „Saulės smiltys“ 42-th World Conference on Lung Disease„Саулес смильтис“ на 42-ой мировой конференций по болезням лёгких

Š. m. Spalio 25-28 d. labdaros ir paramos fondo “Saulės smiltys” vadovė, TB Europos koalicijos narė Inga Bulotienė dalyvavo 42-ojoje pasaulinėje plaučių ligų konferencijoje Prancūzijoje, Lille. Konferencijos metu ji skaitė pranešimą apie NVO veikiančių TB srityje Lietuvoje bei TB Europos koalicijos pagalbą, TB politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Taip pat dalyvavo globalaus fondo darbo grupėje bei gerosios praktikos įgijimo pasaulinėje advokatavimo srityje.

Plačiau apie konferenciją rasite čia

25-28 октября 2011 года руководитель благотворительнного фонда „Саулес Смильтис“, представитель европейской ТБ коалиции Инга Булотене участвовала в 42-й Всемирной конференции по болезням легких в г. Лилле, Франция. В ходе конференции, она делала доклад о неправительственных организациях Литвы, действующих в области туберкулеза и поддержке Европейской ТБ коалиции.

Подробнее о конференции здесь

Renginys „Combo“ klubeEvent Combo ClubМероприятие в клубе „Combo“

Spalio 21 d. „Combo“ klube vyko fondo „Hand ir Hand“ ir labdaros ir paramos fondo „Saulės smiltys“ renginys , kurio tikslas surinkti kuo didesnę pinigų sumą ir visą ją skirti 2-ajai Kauno klinikinei ligoninei, pulmonologijos skyriui, kuriame gydomi vaikai sergantys sunkia tuberkuliozės forma ir kitomis plaučių ligomis.

Už šį gražų renginį dėkojame renginio organizatoriams, rėmėjams ir visiems žmonėms kurie prisidėjo aukodami pinigėlius kilniam tikslui.

21 октября в клубе „Combо“ состоялось благотворительное мероприятие фондов „Саулес смильтис“ и „Hand ir Hand“, целью которого было собрать наибольшую сумму денег для отделения пульмонологии второй клинической больницы города Каунас на лечение детей с тяжелыми формами туберкулеза и других заболеваний легких.

Благодарим организаторов, спонсоров и всех тех, кто внес свой вклад.

Asociacijos “STOP TB” Lietuva narystė „TB Europos Koalicijoje“Ассоциация ТБ Литвы стала членом „Европейской ТБ коалиции“

TBEC yra ES valstybių atstovaujančių asmenų aljansas, susijęs su pilietinės visuomenės organizacijomis, kuris įsipareigoja didinti supratimą apie Tuberkuliozę ir didinti politinę valią reikalaujant, kad ji būtų kontroliuojama visame Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regione ir visame pasaulyje.

Pagrindiniai TBEC tikslai yra:

  1. Būti pirmine grandimi regioninėms institucijoms, ypač PSO – Europoje, kuri siekia užtikrinti, kad pilietinė visuomenė ir jos kompetencijos propagavimas, ryšių ir socialinės mobilizacijos aspektai TB kontrolės srityje, būtų planuojami ir įgyvendinami;

  2. Užtikrinti didesnę paramą iš Europos Sąjungos institucijų tuberkuliozės veiksmų programoje. Ypač bendradarbiaujant su Europos Parlamentu ir skatinti įvairius Europos Komisijos direktoratus imtis veiksmų per savo įvairias veiklos sritis:

  3. Sveikata ES
  4. Sveikatos plėtra ateities regionuose
  5. Sveikatos vystymąsi visame pasaulyje
  6. Parama TB tyrimams

Европейская коалиция для борьбы с ТБ (TBEC) – неформальный адвокационный альянс людей, связанных с организациями гражданского общества. Нас объединяет неуклонное стремление повышать осведомленность о туберкулезе (ТБ) и усиливать политическую волю, что необходимо для контроля за этим заболеванием во всех странах Европейского региона Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и во всем мире.

Daugiau nei 70 naujagimių buvo užkrėsti tuberkulioze vienoje didžiausių ir moderniausių ligoninių Italijoje.Более 70 новорожденных заражены туберкулезом в одной из самых больших и современных больниц Италии.

Remiantis oficialia informacija, atlikus tyrimus 79 kūdikiams, gimusiems Romos Džemelio (Gemelli) ligoninėje, išsiaiškinta, kad jie užsikrėtę tuberkulioze. Tačiau įtakinga Italijos vartotojų teisių organizacija CODACONS teigė, kad užsikrėtusiųjų skaičius gali padvigubėti.

Skandalas kilo rugpjūčio viduryje, kai buvo pranešta, kad viena ligoninės naujagimių skyriaus slaugytojų yra užsikrėtusi tuberkulioze. Visiems kūdikiams, gimusiems kovo-liepos mėnesiais, gresia pavojus užsikrėsti.

По данным проверки организации „CODACONS“, установленно 79 фактов заболевания туберкулезом среди младенцев в больнице „Gemelli“ города Рима. Это не окончательные данные – зараженных может быть больше.